Ludzie

SPOTKANIA Z KIEROWNICTWEM OSP W OSTRÓDZIE I MORĄGU

Pod koniec sierpnia odbyły się spotkania z komendantami gminnymi i członkami zarządów jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu ostródzkiego.

Odprawom przewodniczył bryg. Tomasz Ostrowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wraz z dh. Ryszardem Harasimem – Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Głównym tematem spotkań był tryb wnioskowania oraz możliwości wydatkowania środków dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne pt. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku. Ponadto kpt. Łukasz Zaniewski z wydziału operacyjno – szkoleniowego przedstawił plany szkoleń i kursów dedykowanych druhom OSP w ostatnim kwartale 2019 roku.

Źródło: http://kppsp.ostroda.pl

EM

REKLAMA