Samorząd

OSTRÓDA: MIEJSKIE ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA ZAMKNIĘTE DO 24 MAJA

Podjęto decyzję o nie otwieraniu na razie miejskich żłobków i przedszkoli. Przypomnijmy, że zgodnie z wytycznymi rządowymi, ostateczna decyzja należy do organu prowadzącego.

Reklama

Jak poinformowało na swoim fanpagu Miasto Ostróda:

W czwartek 30 kwietnia na prośbę Burmistrza Ostródy w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie odbyło się spotkanie z dyrektorami żłobków i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda. Na spotkaniu dokonano analizy rządowych zaleceń i wytycznych. Uczestnicy zgodnie przyznali, że państwowe regulacje są mało precyzyjne i nie pozwalają na w pełni bezpieczne dla zdrowia i życia otwarcie placówek. Niektóre z zaleceń okazują się być fizycznie niemożliwe do zrealizowania, realizacja pozostałych nie daje gwarancji zachowania bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak realizacja wytycznych może mieć ogromny wpływ na komfort samych dzieci, czyli czynnik, który jest najważniejszy.

Zachowanie dystansu między dziećmi, częsta dezynfekcja zabawek, krzeseł, stolików, drabinek itd., usunięcie z sal wykładzin dywanowych, oraz m.in. pluszowych zabawek, puzzli, kredek, papieru, kolorowanek itp. ze względu na brak możliwości ich dezynfekcji – to niektóre z z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Niestety nie sprecyzowano w zaleceniach jak często ma być dokonywana dezynfekcja. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca utworzenie w przedszkolach pomieszczenia do izolacji, nie precyzując jednocześnie w jakich sytuacjach z niego korzystać i według jakich zasad postępowania. Wśród zaleceń GIS są również takie, które mówią o tym, że grupy dzieci nie powinny liczyć więcej niż dwanaścioro.

Wobec powyższego wspólnie dokonano ustaleń, zgodnie z którymi placówki przedszkolne i żłobki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda, pozostają zamknięte do 24 maja br. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Źródło: Miasto Ostróda