Inwestycje/Biznes

POWSTANIE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W BOGUCHWAŁACH (GMINA MIŁAKOWO)

W piątek 10 lipca w Urzędzie Miejskim w Miłakowie podpisano umowę na wykonanie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w Boguchwałach. Wartość inwestycji sięga 3 milionów złotych.

Reklama

Wkład finansowy z budżetu Gminy Miłakowo to zaledwie nieco ponad… 1% (35 000 zł kosztów dokumentacji). Było to możliwe dzięki wsparciu Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, który sfinansuje pozostałą część inwestycji. Wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji będzie Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane.

Umowę, w obecności Burmistrza Miłakowa Krzysztofa Szulborskiego podpisali: Dyrektor KOWR Grzegorz kierozalski oraz Prezes Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o. w Iławie Marek Malinowski. Obecni byli również radni Rady Miejskiej Henryk Zalewa i Józef Pełka oraz Zbigniew Zabłocki radny Rady Powiatu w Ostródzie, którzy od początku wspierają tę inwestycję.

Źródło: Gmina Miłakowo