Samorząd

RADA MIASTA PRZEGŁOSOWAŁA POMOC FINANSOWĄ DLA GMINY OSTRÓDA W SPRAWIE KOMUNIKACJI

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami, dziś na wniosek Burmistrza Zbigniewa Michalaka zwołana została sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ostróda. Temat – ponowna próba podjęcia uchwały przez radnych w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Ostróda. Wszystko po to, by w końcu po ponad miesiącu przerwy, komunikacja miejska mogła ruszyć od jutra także po terenie Gminy Ostróda.

REKLAMA

Radni uchwałę o pomocy Gminie przyjęli. Głosowało 19 radnych – 16 głosów było za, 1 przeciw, dwóch radnych wstrzymało się. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na 2019 rok w wysokości 62 tysięcy 199 złotych i 36 groszy.

Oznacza to, że jeśli Rada Gminy (wiejskiej) pomoc przyjmie, a porozumienie miedzy burmistrzem a wójtem zostanie podpisane, do końca roku autobusy będą jeździć po terenie Gminy Ostróda za stawkę 7,76, z czego koszt Gminy Ostróda de facto wyniesie 5 zł, a różnicę w kwocie 2 złotych 26 groszy pokryje miasto. Po zakończeniu roku nastąpi rozliczenie rzeczywistych kosztów, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona miastu.

Jak podkreślił Burmistrz, pomoc potrzebna jest przede wszystkim mieszkańcom Ostródy dojeżdżającym do zakładów pracy położonych na terenie Gminy.

O godzinie 14:00 zbierze się Rada Gminy Ostróda, która na sesji nadzwyczajnej zdecyduje o przyjęciu pomocy finansowej. Jeśli tak się stanie, jeszcze dziś powinno zostać podpisane porozumienie między Burmistrzem Miasta Zbigniewem Michalakiem a Wójtem Gminy Bogusławem Fijasem, a od jutra, czwartku 10 pażdziernika, autobusy miejskie powinny znów wozić ludzi po terenie Gminy Ostróda.