Samorząd

TO JUŻ PEWNE – JUTRO AUTOBUSY MIEJSKIE WRACAJĄ NA TRASY W GMINIE OSTRÓDA!

To już pewne. Tak, jak wczoraj wspólnie zapewniali Burmistrz Miasta Zbigniew Michalak oraz Wójt Gminy Bogusław Fijas, od jutra ponownie autobusy miejskie wracają na trasy po terenie Gminy Ostróda!

Reklama

Dziś najpierw na wniosek Burmistrza Michalaka Rada Miasta przegłosowała uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Ostróda. Pisaliśmy o tym tutaj. Następnie zebrała się Rada Gminy (wiejskiej) i tę pomoc przyjęła.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na 2019 rok w wysokości około 60 tysięcy złotych.

Po uchwałach rad miejskiej i wiejskiej nic nie stało na przeszkodzie, by burmistrz z wójtem mogli podpisać umowę – i tak się stało. Porozumienie podpisane przez Burmistrza i Skarbnik Miasta parafował Wójt.

Oznacza to, że od jutra znów mieszkańcy gminy będą mogli dojeżdżać do miasta, a mieszkańcy Ostródy do zakładów pracy położonych na terenie gminy.  To niewątpliwie dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców gminy, jak i miasta.

Do końca roku autobusy będą jeździć po terenie Gminy Ostróda za stawkę 7,76, z czego koszt Gminy Ostróda de facto wyniesie 5 zł, a różnicę w kwocie 2 złotych 26 groszy pokryje miasto. Po zakończeniu roku nastąpi rozliczenie rzeczywistych kosztów, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona miastu.

Teraz czas na negocjacje między samorządami dotyczące rozliczeń w roku 2020.

Poniżej dzisiejszej sesji Rady Miasta oświadczenie wygłosił przewodniczący Rady Miasta Ostróda. Prezentujemy je poniżej.