Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU: WYGRAJ PYSZNE PĄCZKI Z KRAINY PĄCZKA W OSTRÓDZIE

Informacje ogólne.

1.1.Organizatorem konkursu jest portal Nasz Głos Ostróda.
1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto posiada swój prywatny profil na Facebook’u.
1.3. Osoba, która wygra powinna skontaktować się z portalem Nasz Głos Ostróda w celu ustalenia warunków odbioru nagrody w przeciągu 24 godzin od zakończenia konkursu.
1.4. W przypadku, gdy laureat nie nawiąże kontaktu z portalem Nasz Głos Ostróda organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.

REKLAMA

II Warunki konkursu
2.1. Konkurs zaczyna się w dniu 02.12.2019 r. o godzinie 20:00 i kończy w dniu 08.12.2019 o godzinie 20:00.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • udostępnienie (PUBLICZNIE) na swojej tablicy postu z konkursem (będzie nam miło)
  • polubienie postu konkursowego
  • polubienie portalu Nasz Głos Ostróda na Facebook’u (będzie nam miło)
  • polubienie strony Kraina Pączka na Facebook’u (będzie nam miło)

2.3. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją regulaminu.
2.4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wyłonienia laureatów konkursu i opublikowanie laureatów pod postem konkursowym oraz przekazania wygranej zwycięzcom.

III Nagrody i zasady ich przyznawania
3.1 Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów po 4 duże pączki w dowolnych smakach, ale dostępnych w aktualnej ofercie pączkarni Kraina Pączka w Ostródzie, która znajduje się na ul. Mickiewicza 8\16.

3.2. Nagrody zostaną przyznane 5 osobom, które spełnią warunki uczestnictwa w konkursie.
3.3. Jury w składzie redaktora naczelnego portalu Nasz Głos Ostróda dokona oceny wykonanych zadań przez uczestników oraz wybierze laureatów konkursu.
3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu, po godzinie 20:00.
3.5. Nazwiska osób, które wygrają zostaną opublikowane w terminie określonym w pkt. 3.4. pod postem konkursowym.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.