Ludzie

„MAZURZY PILNIE POSZUKIWANI” – SPOTKANIE W OSTRÓDZKIEJ BIBLIOTECE

Wydarzenie odbyło się 28 listopada. Był to panel dyskusyjny „Warmiacy-Mazurzy” z udziałem Waldemara Mierzwy, Edwarda Cyfusa – pisarzy i pasjonatów historii regionu, reprezentujących odpowiednio tradycję mazurską oraz warmińską.

REKLAMA

Prowadzący zaprosili do dyskusji Henryka Hocha – ostródzkiego radnego, działacza regionalnego, pasjonata historii oraz ks. Wojciecha Płoszka – mazurskiego społecznika i proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie. Panowie przybliżyli tłumnie zabranym gościom definicję mazura oraz warmiaka, a także przedstawili i przybliżyli obie te kultury z ich tradycjami oraz różnicami historycznymi. Panel był bogaty w osobiste historie prowadzących z ich dzieciństwa i obecnego okresu pod względem pochodzenia i zamieszkania. Goście bardzo chętnie zadawali pytania, a posumowaniem całego spotkania były słowa Waldemara Mierzwy na temat konieczności wspominania i podtrzymywania bogatej kultury, zarówno Warmii jak i Mazur. Mazurskość i warmińskość to nie tylko pochodzenie, ale także zakorzeniona w sercu miłość do tych ziem, tradycji i ludzi.

Była to dla wychowanków Internatu bogata lekcja historii naszego regionu oraz spotkanie z pasjonatami, którzy pokazują lokalny patriotyzm.

Tekst: Agnieszka Kołodziejska

Foto: Agnieszka Kołodziejska, Martyna Jarząbek