Samorząd

URZĄD MIASTA I STAROSTWO POWIATOWE ROZSZERZAJĄ BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

Od poniedziałku zarówno Urząd Miasta, jak i Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego rozszerzają bezpośrednią obsługę interesantów.

Reklama

Urząd Miejski w Ostródzie

Urząd Miejski w Ostródzie zostaje otwarty dla interesantów załatwiających sprawy bezpośrednio na stanowiskach. Są jednak zasady bezpieczeństwa:

  • Liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu Urzędu Miejskiego w Ostródzie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
  • Interesant przebywający w budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie i obsługujący go pracownik Urzędu są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.
  • Interesant składający osobiście pismo, które wymaga potwierdzenia wpływu, składa je w Punkcie Obsługi Interesanta, pok. 119, przy uwzględnieniu zapisów pkt. 2.
  • Interesant składający osobiście pismo, które nie wymaga potwierdzenia wpływu do Urzędu, może umieścić je w skrzynce, zlokalizowanej w holu przy wejściu do budynku.
  • Kasa Urzędu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00, jednak zaleca się dokonywanie płatności i należności publicznoprawnych poprzez system bankowości elektronicznej lub w placówce banku.

Powiat Ostródzki i inne instytucje powiatowe

Z dniem 25.05.2020 r. Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego otwierają swoje urzędy na bezpośrednią obsługę interesantów. Z uwagi jednak na względy bezpieczeństwa zdrowotnego, obsługa będzie odbywać się przy zachowaniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego:

  • wejście do budynku odbywać się będzie wyłącznie przez główne drzwi wejściowe zlokalizowane w środkowej części obiektu;
  • wszyscy interesanci zobowiązani są do bezwzględnego obowiązku zdezynfekowania rąk – dozowniki zlokalizowane są bezpośrednio przy głównym wejściu do urzędu oraz przy Kancelarii Głównej;
  • wszyscy interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek osłaniających usta i nos;
  • obsługa interesantów odbywać się będzie wg. zasady – jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi lub w jednym pomieszczeniu. Osoby oczekujące w kolejce na przyjęcie zobowiązane są do zachowania odpowiedniego odstępu od siebie (przynajmniej 1,5 m). Zaleca się, aby na korytarzach przebywały maksymalnie 3 osoby.

Ze względów bezpieczeństwa nadal zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Odrębności w zakresie obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, obowiązujące od 22.04.2020 r. pozostają bez zmian, tzn. wszelkie sprawy będą załatwiane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami:

89 642 98 70 – REJESTRACJA POJAZDÓW

89 642 98 72 – PRAWA JAZDY

Regulamin załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu wywieszony jest na drzwiach wejściowych oraz pod linkiem.