Inwestycje/Biznes

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE WZNOWIŁ OD DZIŚ PORODY RODZINNE!

Od dziś, czyli od 22 maja znów mamy możliwość zdecydowania się na poród rodzinny w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Wielu przyszłych rodziców z pewnością na to czekało. Oczywiście konieczne będzie spełnienia przez przyszłych ojców specjalnych zaleceń.

Reklama

Jak możemy przeczytać w informacji:

Z ogromną radością Państwa, że po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym oraz województwie warmińsko-mazurskim, podjęliśmy decyzję o przywróceniu z dniem 22 maja 2020 r. możliwości porodów rodzinnych.

Trakt porodowy szpitala spełnia wszystkie kryteria wymienione w zaleceniach Konsultanta Krajowego ds. Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego ds. Perinatologii, dotyczących możliwości złagodzenia restrykcji spowodowanych koronawirusem.

Jednak w trosce o najwyższe bezpieczeństwo wszystkich mam i ich dzieci przebywających w Szpitalu, możliwość obecności tatusiów przy porodzie obwarowana będzie koniecznością spełnienia poniższych zaleceń:

1. Wypełnienie ankiety epidemiologicznej i uzyskanie negatywnych odpowiedzi na wszystkie pytania;
2. Podpisanie oświadczenia o bezwzględnym przestrzeganiu wszystkich zasad epidemiologicznych związanych z pobytem na Trakcie Porodowym(m.in. zakaz wychodzenia z jednoosobowych sal porodowych, opuszczenie Traktu 2 godz. po porodzie, stosowanie się do poleceń personelu Oddziału);
3. Przez cały okres pobytu w Szpitalu obowiązek noszenia maski, rękawiczek i fizelinowego fartucha ochronnego, przyniesionych ze sobą;
4. O momencie i możliwościach uczestniczenia w porodzie decyduje personel Traktu Porodowego;
5. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie zostaną wpuszczone na teren Szpitala, a zatajenie tych informacji obarczone jest odpowiedzialnością karną.

Chcemy także jednoznacznie podkreślić, że procedura porodów rodzinnych zarezerwowana jest tylko dla tzw. porodów fizjologicznych – nie dotyczy planowych cięć cesarskich i porodów z towarzyszącą patologią ciąży.

Informujemy także, że planujemy „odmrażanie” kolejnych restrykcji związanych z koronawirusem (np. możliwości odwiedzin w Oddziale Położniczym), lecz będzie to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym województwie.
Serdecznie zapraszamy!