Samorząd

WÓJT GMINY OSTRÓDA BOGUSŁAW FIJAS Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

30 czerwca w sali konferencyjnej Hotelu Sajmino w Kajkowie odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2019 r. Rada Gminy Ostróda udzieliła też jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Reklama

Przedmiotowy Raport (do pobrania w tym linku) obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Ostróda w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Ostróda jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Ostróda  Bogusławowi Fijasowi.

Z racji, że była to sesja absolutoryjna – punktem kulminacyjnym było zapoznanie się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda. Rada Gminy Ostróda zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi.

W swoim wystąpieniu Wójt podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy Ostróda oraz podziękował radnym za kolejny rok wspólnej pracy dla dobra społeczności lokalnej.

Źródło: Gmina Ostróda