Samorząd

ZARZĄD POWIATU Z ABSOLUTORIUM, STAROSTA WICZKOWSKI Z WOTUM ZAUFANIA

Najważniejszymi punktami podczas XV sesji Rady Powiatu w Ostródzie, która odbyła się 30 czerwca 2020 r., było przyjęcie „Raportu o stanie Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok” , z którym możecie zapoznać się poniżej.

Reklama

Po przeprowadzonej w tej sprawie debacie Staroście Ostródzkiemu Andrzejowi Wiczkowskiemu wraz z Zarządem Powiatu udzielone zostało wotum zaufania.

Rada Powiatu w Ostródzie zatwierdziła również sprawozdanie finansowe za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2020 ROK

Źródło: Powiat Ostródzki. tekst: A. Markowska, zdjęcia: B.Banaszkiewicz