Samorząd

POWOŁANO MŁODZIEŻOWĄ RADĘ MIASTA OSTRÓDA I NADANO JEJ STATUT

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Ostróda powołano Młodzieżową Radę Miasta. Nadano także jej statut.

REKLAMA

Podczas konsultacji i spotkania w komisjach postanowiono, że Młodzieżowa Rada Miasta obejmie młodzież klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, uczącą się na terenie miasta. Jak powiedziała referująca statut radna Agnieszka Karłowicz:

To ich życie (młodzieży – red), związane z uczeniem się, spędzaniem czasu wolnego,  odbywa się na terenie miasta i związane jest z miejscem nauki, a nie miejscem zamieszkania.

Dzisiejsza uchwała inicjuje proces – wybory odbędą się we wszystkich szkołach, co będzie dla młodych ludzi sprawdzianem i lekcją samorządności. Młodzieżowa Rada Miasta ma mieć charakter konsultacyjny i wspierać samorządność wśród młodzieży.

Jak powiedział przedstawiciel grupy inicjującej – Sebastian Radzimiński z ZSZ im Sandora Petofiego w Ostródzie:

Nie naszą zasługą albo winą jest to, że zamieszkujemy dany rejon – czy to Ostródy czy poza jej granicami. Mamy uczniów, którzy mieszkają w internacie, oni też większość swojego czasu spędzają w Ostródzie. Na sesji jestem właściwie pierwszy raz, to dla mnie ciekawe przeżycie. Myślę, że takie przeżycie powinien mieć na swoim koncie każdy uczeń – obywatel Ostródy, któremu choć trochę zależy na tym, gdzie mieszka i wierzy, że można coś w miejscu zamieszkania zmienić.

Radni przyjęli uchwałę o powołaniu i nadaniu statutu jednogłośnie. Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Miasta już kiedyś funkcjonowała w naszym mieście.

Przyszłej Radzie Młodzieżowej życzymy wielu udanych inicjatyw i wpływu na to, co dotyczy młodych uczniów z Ostródy.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Miasta już kiedyś funkcjonowała w naszym mieście.