Samorząd

REFERENDUM W OSTRÓDZIE ZAWIESZONE – JEST OFICJALNA DECYZJA

REKLAMA

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami dziś Komisarz Wyborczy w Elblągu wydał oficjalne obwieszczenie dotyczace zawieszenia planowanego na 29 marca referendum w Ostródzie.

Jak możemy przeczytać m.in w obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 23.03.2020 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1, zgodnie z art. 24, 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 2019 r. poz. 741) w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 16 marca 2020 r. (znak: Dyr.4011.2.5.2020), mając na uwadze fakt, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wprowadzony został stan epidemii

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 postanawia, co następuje:

§ 1.

W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zawiesza się głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda, którego termin określono w postanowieniu Nr 700-1/2020 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 10 lutego 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Ostróda przed upływem kadencji – na dzień 29 marca 2020 r.

§ 2.

Data głosowania w referendum, o którym mowa w § 1 zostanie określona odrębnym postanowieniem Komisarza Wyborczego
w Elblągu II.

REKLAMA